Företaget                                     AgnetaLjunggren

 

Agneta har alltid arbetat med kommunikation och pedagogik. Närmast kommer hon från Skanska där hon arbetat i fjorton år, bland annat som kommunikationsdirektör i Skanska Sverige.

 

Agneta är humanist med en fil kand i språk, som sedan utökats med studier i historia och retorik. Dessutom har Agneta utbildningar i ledarskap och marknadsekonomi. Hon är diplomerad coach, samt certifierad i Extended DiSC.

 

Som seniorkonsult fokuserar Agneta på strategiska konsulttjänster inom förändrings-, kris- och intern kommunikation, samt kommunikativt ledarskap.

 

Bland kunderna finns Energigas Sverige, Sandvik, Skanska, Svenska Spel med flera.

 

Agneta startade andOrange 2010.

 

            andOrangekommunikation och ledarskap