Erbjudandet 

 

andOrange utgår alltid från era behov, och de mål och resultat ni vill nå. Utifrån det lägger vi upp en plan för hur ni bäst ska nå dit.

 

Det kan inkludera kommunikationsstrategi och plan, rådgivning, utbildning, analys, föreläsningar, kartläggning, workshops, coachning eller liknande inom följande områden:

 

- Intern kommunikation

- Förändringskommunikation

- Kommunikativt ledarskap

- Kriskommunikation

 

 

 

 

             andOrange kommunikation och ledarskap